Manfaat Mempelajari Ilmu Tarikhi Ar-Ruwah

Manfaat Mempelajari Ilmu Tarikhi Ar-Ruwah

Ilmu Tarikhi Ar-Ruwah berkembang bersama dengan berkembangnya Ilmu Riwayah. Perhatian para ulama dalam membahas ilmu Tarikhi Ar-Ruwah ini didorong oleh suatu maksud untuk mengetahui dengan sebenarnya hal ihwal para rawi hadits (rijalus-sanad). Atas motif tersebut mereka menanyakan kepada para rawi yang bersangkutan mengenai umur dan tanggal kapan mereka dilahirkan, di mana domisili mereka dan kapan mereka menerima hadits dari guru guru mereka, disamping para ulama tersebut meneliti tentang identitas para rawi itu.

Ufair bin Ma’dan Al-Kila’iy bercerita: Umar bin Musa pernah datang kepadaku, lalu kutemui dia di masjid, kemudian ia berkat; Telah bercerita kepada kami guru kalian yang salih.... ketika ia telah banyak bercerita, lalu kupotong ceritanya, siapa yang kamu maksud dengan guru kami yang salih itu? Sebutlah namanya agar kami mengetahuinya. Jawabnya: yaitu Khalid bin Ma’dan. Tahun berapa kamu bertemu dengan dia? Tanyaku lebih lanjut. Aku bertemu pada tahun 108 H, jawabnya. Dimana kamu bertemu? Tanyaku lagi, aku bertemu dengan dia pada waktu Perang Armenia, jawabnya. Aku membentak: takutlah kepada Allah hai saudara jangan kau berdusta. Bukanlah Khalid Bih Ma’dan itu wafat pada tahun 104 H? Sedangkan kamu mengatakan bahwa kamu bertemu dengan dia empat tahun sesudah dia wafat. Tambahan pula dia tidak pernah mengikuti perang Armenia sama sekali, dia hanya ikut perang romawi saja.

Mengetahui tanggal lahir dan wafatnya para rawi adalah sangat penting untuk menolak pengakuan seorang rawi yang mengaku pernah bertemu dengan seorang guru yang pernah memberikan hadits kepadanya, padahal setelah diketahui tanggal lahir dan wafat gurunya, mungkin sekali mereka tidak saling bertemu, disebabkan kematian gurunya mendahului dari pada kelahirannya.

Jika demikian halnya, maka hadits yang mereka riwayatkan itu sanadnya tidak bersambung, dengan kata lain faedah atau manfaat mempelajari ilmu Tarikhi Ar-Ruwah itu ialah mengetahui muttashil atau munqathi’nya sanad hadits dan untuk mengetahui marfu’ atau mursalnya pemberian hadits.

Manfaat Mempelajari Ilmu Tarikhi Ar-Ruwah


Mengetahui kampung halaman rawi pun besar faedahnya. Yaitu untuk membedakan rawi rawi yang kebetulan sama namanya akan tetapi berbeda marga dan kampung halamannya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa rawi rawi itu banyak yang namanya bersamaan, akan tetapi tempat tinggal mereka berbeda. Tampak faedahnya pula dalam hal ini apabila rawi yang namanya bersamaan itu sebagiannya ada yang tsiqah, sehingga dapat diterima haditsnya, sedang sebagian yang lain adalah tidak tsiqah yang menyebabkan harus ditolak haditsnya.

Itulah tadi sekilas faedah dan manfaat mempelajari Ilmu Tarikhi Ar-Ruwah, semoga manfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel